Integritetspolicy

För Nordic Flytt & Städ är din personliga integritet viktig. Vi eftersträvar att ha en hög nivå av dataskydd. I denna policy beskriver vi hur vi samlar in personuppgifter och hur vi använder dem. Vi redogör också för dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom verksamheten inom Nordic Flytt & Städ är Yasmin Nordic Group personuppgiftsansvarig.

Yasmin Nordic Group AB
Bygatan 27
573 73 Sunhultsbrunn
Org.nr: 559334-5795

Tel:  0703-40 08 80
info@nordicflytt-stad.se

Rättigheter för dig som personuppgiftslämnare

Vi på Nordic Flytt & Städ månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen www.nordicflytt-stad.se. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

På den här sidan finns en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den informationen används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt.

När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. Det gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt arbetssätt för att därigenom kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Rätten att behandla dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Kunddata sparas så länge som du är kund hos oss eller som längst 24 månader efter att vårt avtalsförhållande upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

De samtal som spelats in av vår kundtjänst lagras i 90 dagar.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs här.

Syften

  • Hålla dig löpande informerad kring våra tjänster
  • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi på Nordic Flytt och Städ behandlar. För att begära denna information eller frågor om integritetsskydd och dataskydd så kan ni kontakta oss genom att skicka ett e-post till info@nordicflytt-stad.se

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till Nordic Flytt & Städ skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSL-säkerhet. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Nordic Flytt & Städ behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta info@nordicflytt-stad.se.

Länkar

På www.nordicflytt-stad.se kan finnas länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Yasmin Nordic Group AB
med verksamheten
Nordic Flytt & Städ
Bygatan 27
573 73 Sunhultsbrunn

Tel:  0703-40 08 80
info@nordicflytt-stad.se

Senast uppdaterad: 2023-01-24